دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

نوشتن متنهای موردیاستفاده ,نوشتن ,بسته ,مورد ,موردی ,متنهای ,استفاده کنید ,پرشین قرار ,کنید egin{enumerate} ,نمایش داده ,اولitem مورد ,نوشتن متنهای موردی
استفاده ,نوشتن ,بسته ,مورد ,موردی ,متنهای ,استفاده کنید ,پرشین قرار ,کنید egin{enumerate} ,نمایش داده ,اولitem مورد ,نوشتن متنهای موردی

نوشتن متنهای موردی

گاهی اوقات میخواهیم متنهای چند موردی مثلا
1.
2.
یا
الف.
ب.
یا
i.
ii.
بنویسیم. برای نوشتن عددی از محیط enumerate استفاده می کنیم.
مثال:
\begin{enumerate}
\item
مورد اول
\item
مورد دوم
\item
مورد سوم
\end{enumerate}

اگر میخواهید موارد بصورت حروف فارسی نمایش داده شوند
کافیست بسته زیر را قبل از بسته زی پرشین قرار دهید.
\usepackage[inline]{enumitem}
و بعد از دستور زیر استفاده کنید
\begin{enumerate}[label=\alph*-]
\item

\end{enumerate}
برای نوشتن اعداد Roman بسته زیر رو قبل از بسته زی پرشین قرار بدید
\usepackage{enumerate}
سپس از محیط زیر استفاده کنید
\begin{enumerate} [i.]
\item
مورد اول
\item
مورد دوم
\end{enumerate}

اگه میخواید اعداد بزرگ نمایش داده بشه از
[I.]
استفاده کنید.

سجاد اسماعیلی تایپیست لاتک 09360514937

استفاده ,نوشتن ,بسته ,مورد ,موردی ,متنهای ,استفاده کنید ,پرشین قرار ,کنید egin{enumerate} ,نمایش داده ,اولitem مورد ,نوشتن متنهای موردی

نوشتن متنهای موردیمنبع : تایپ پایان نامه و مقاله با ورد، زی پرشیننوشتن متنهای موردی
برچسب ها : استفاده ,نوشتن ,بسته ,مورد ,موردی ,متنهای ,استفاده کنید ,پرشین قرار ,کنید egin{enumerate} ,نمایش داده ,اولitem مورد ,نوشتن متنهای موردی


مطالب مرتبط